• אובדן כושר עבודה היא אחד מהפחדים הגדולים ביותר איתם נאלץ להתמודד כל אדם עובד, אשר תלוי בעבודתו לצרכי הפרנסה שלו ושל משפחתו.
  • תרחיש בו אדם מסוים מאבד את כושר עבודתו כתוצאה מתאונה או ממחלה קשה, וכתוצאה מכך אין באפשרותו להמשיך ולעסוק במקצועו, הוא אחד מהתרחישים הקשים ביותר אשר ניתן להעלות על הדעת. […]
  • אף שמרבית האנשים מעדיפים שלא לחשוב על כך, אנו חיים בעולם מלא סכנות, ומדי יום קיימת האפשרות שניפול קורבן למחלה קשה, לתאונת דרכים, או אפילו לנפילה מקרית ברחוב, אשר תגרור […]

אובדן כושר עבודה

בעידן של היום, העבודה תופסת חלק ניכר מסדר היום של רובנו ואנו בוחרים להגדיר את עצמנו בראש ובראשונה דרך עיסוקנו כגון מורה, מהנדס, מנהל וכו'.

חרף ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות, אשר רבים סברו כי יתאפשר לנו להפחית את קצב עבודתנו ואת השעות שאנו משקיעים בעבודה. אולם בפועל, ככל שהשנים עוברות, מרביתנו מקדישים זמן רב במסגרת העבודה כאשר שעות העבודה גולשות באופן הדרגתי גם לשעות הפנאי שלנו, וזאת הודות להתפתחות הטכנולוגית המאפשרת זאת.

מסיבה זו, אין פלא שאחד מהפחדים הגדולים ביותר שיש למרביתם המוחלט של האנשים, הוא כי יום אחד, בעקבות תאונה או מחלה פתאומית, הם לא יוכלו להמשיך עוד בעבודתם.

למעט העניין הכספי, אשר כבודו במקומו מונח, מבחינת רובנו העבודה היא גם הדרך להשיג תחושת ערך עצמי, ואף אמצעי ראשון במעלה להגדרה עצמית, ולסיפוק אישי.

מהו "אובדן כושר עבודה"?

המונח אובדן כושר עבודה הוא מטבעו מונח נזיל, אשר קיים קושי ממשי להגדיר אותו באופן ברור ומוחלט. כך לדוגמא, בעוד שמבחינתו של פועל בניין, פציעה חמורה באחת מרגליו פוגעת באופן ממשי בכושר עבודתו, וביכולתו להתפרנס ממשלח כפיו, הרי שמבחינת אדם העוסק לפרנסתו בכתיבת תוכן מהבית, פגיעה שכזו לא בהכרח גודעת את יכולתו להתפרנס, אף כי מדובר ללא ספק באירוע לא רצוי, בלשון המעטה.

הגדרה כללית זו מאפשרת לבחון באופן פרטני כל מקרה ומקרה, ולקבוע האם מדובר באובדן כושר עבודה בהתאם להיסטוריה התעסוקתית של האדם עצמו.

מהו ביטוח בגין אובדן כושר עבודה?

אף כי מציאת תחליף לעבודה אשר יענה על צרכיו הנפשיים של האדם היא עניין סובייקטיבי, ושונה מאדם אחד לרעהו, הרי שאובדן כושר העבודה גורר באופן ישיר גם סיבוך כלכלי משמעותי, הנובע מגדיעת מקור השתכרותו של אדם באופן פתאומי ולא מתוכנן.

בדיוק מסיבה זו, נוצר ביטוח ייחודי, המכונה "ביטוח כושר עבודה", אשר נועד להבטיח לאדם המאבד את כושר עבודתו כי יוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד, חרף הנסיבות הבלתי צפויות.

ביטוח מסוג זה, אשר מסופק מטעם מגוון רחב של חברות ביטוח שונות, כולל מספר רב של פוליסות שונות, וזאת בהתאם להחלטתה של כל חברת ביטוח, וכמובן לבחירתו של הלקוח.

העיקרון הבסיסי העומד מאחורי ביטוח מסוג זה הוא הסכם בין חברת הביטוח למבוטח, לפיה המבוטח יעביר מדי חודש סכום כספי מוסכם לידי חברת הביטוח, ובתמורה יזכה לכיסוי ביטוחי בשעת צרה.

יש להבהיר בהקשר זה, כי חרף היותן של חברות הביטוח חברות עסקיות, הפועלות בהתאם לכללי השוק החופשי, הרי שמדינת ישראל מקיימת פיקוח שוטף על פוליסות הביטוח השונות, ודורשת כי אלו יעמדו במספר כללי בסיס, וזאת לרבות הגדרת האחריות הביטוחית מטעם החברה כלפי הנפגע במקרים ספציפיים, וכן הגדרת התוקף המינימאלי של כל פוליסת ביטוח בגין כושר עבודה, ללא קשר לתשלום המתקבל מהמבוטח עצמו.

בסופו של דבר, פוליסת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה נועדה לאפשר לאדם מן היישוב להתמודד עם אירוע פתאומי וחמור, אשר פוגע ביכולת השתכרותו באופן ממשי.

מאחר ומרביתנו לא מחזיקים בעתודות כספיות משמעותיות המאפשרות להתמודד עם מקרי קיצון אלו, רכישת פוליסת ביטוח מסוג זה הינה במרבית המקרים פעולה חכמה, המעניקה למבוטח ביטחון כלכלי בסיסי בעתיד.