מה ההבדל בין מסלולי הפוליסות השונות? אובדן כושר עבודה