זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

בחירת עורך דין זה לא משחק! ההמלצה שלנו –
עו"ד הראל יטיב!

אל תוותרו על הזכויות שלכם, התקשרו עוד היום לעו"ד הראל יטיב! 

כדי לא להישאר לבד בוועדת החלטות לגבי הזוכיות הרפואיות פונים לעו"ד הראל יטיב
השאירו פרטים וקבלו הצאת מחיר שלא תוכלו לסרב

זכויות נפגע בעבודה
זכויות נפגע בעבודה

מבחינת מרבית האנשים, מקום עבודתנו הוא יותר ממקור פרנסה בלבד, אלא חלק חשוב מחיי היום יום, ורובנו אכן מבלים במקום העבודה שעות ארוכות מדי יום. מסיבה זו, מחובתו של כל אחד מאתנו להקפיד על סביבת עבודה בטוחה, אשר תימנע את התרחשותן של תאונות בלתי צפויות, שעלולות לגרור נזק פיזי ובריאותי חמור ומתמשך.

עם זאת, מטבע הדברים תאונות מתרחשות, גם במקום העבודה, כאשר תאונה מסוג זה עלול לגרור השבתה זמנית של כושר עבודתו של הנפגע, וכתוצאה מכך נזק כלכלי משמעותי מבחינתו. בדיוק מסיבה זו, קיים מה שמכונה "ביטוח נפגעי עבודה", אשר נועד לסייע לנפגע להתמודד עם מצב זה.

מהו ביטוח נפגעי עבודה?

ביטוח נפגעי עבודה הוא סוג של ביטוח, אשר על פי חוק מוקנה באופן אוטומטי לכל תושב במדינה אשר עובד כשכיר/עצמאי, ונמצא ברשומות המוסד לביטוח לאומי. תפקידו של הביטוח הוא לסייע לנפגעי תאונות עבודה, ולהקל עליהם ככל הניתן את התקופה הראשונה שלאחר התאונה, וזאת באמצעות סיוע כלכלי, המועבר במישרין לחשבון הבנק של הנפגע.

על פי חוק, הביטוח נכנס לתוקף במידה וכתוצאה מהתאונה, הנפגע איבד את כושר עבודתו, ומשכך אין באפשרותו להמשיך ולעסוק במקצועו, וזאת כתוצאה ישירה מהפגיעה.

על מנת לקבוע כי אכן כך הדבר, מזומן הנפגע לוועדה רפואית, המתכנסת מטעם גורמי הביטוח הלאומי, אשר מתפקידה לבחון את מצבו הרפואי של הנפגע, בהתאם לכלל המידע הרפואי הרלוונטי אודותיו, ולקבוע האם תאונת העבודה אכן מונעת מהנפגע מלהמשיך ולעסוק בעבודתו, או בעבודה מתאימה אחרת.

נוהל הגשת הבקשה לפיצוי ומהו הסכום שיועבר לנפגע

על מנת לממש את זכותו לקבלת פיצוי בגין תאונת עבודה, על הנפגע להגיש טופס בקשה מיוחד, וזאת ישירות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. יחד עם טופס הבקשה, על הנפגע לצרף טופס "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי עבודה", אשר מונפק על ידי קופת החולים בה חבר הנפגע.

החוק קובע, כי משעה שהוכח כי הנפגע אכן איבד את כושר עבודתו בעקבות התאונה, הפיצוי בגין ביטוח נפגעי עבודה יחושב בסך של 75% מממוצע הכנסתו אשר חויבה במס, וזאת במהלך שלושת החודשים שקדמו לחודש בו התרחשה התאונה.

יצוין עם זאת, כי סכום הפיצוי אינו יכול לעלות על סכום חודשי של 1,094 ₪, וזאת גם במידה וממוצע הכנסותיו של הנפגע היה גבוה יותר.

עוד נקבע בחוק, כי תשלום פיצוי בגין ביטוח נפגעי עבודה מוגבל לתקופה של 13 שבועות מיום התאונה, כאשר לאחר מועד זה לא יועבר עוד פיצוי לנפגע.

חשוב גם לציין, כי מחובתו של הנפגע להגיש את הבקשה לקבלת הפיצוי בתוך שנה אחת מיום התרחשות התאונה, כאשר בתום השנה מאבד הנפגע את זכותו לקבלת פיצוי בגין הפגיעה, באופן מוחלט.

אילו זכויות נוספות מוקנות לנפגע עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי?

נוסף על הפיצוי הכספי בגין ביטוח נפגעי עבודה, הנפגע זכאי גם לקבלת טיפול רפואי חינם בגין הפגיעה הפיזית או הנפשית בו, וזאת ללא הגבלת זמן, וככל שהנסיבות ידרשו זאת. הטיפול הרפואי יבוצע מטעם קופת החולים בה חבר הנפגע, ובהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל.

כמו כן, ובמידה וכתוצאה מהפגיעה איבד הנפגע את כושר עבודתו לפרק זמן העולה על 13 שבועות, ייתכן שהוא יוכר כזכאי לקבלת קצבה כספית נוספת מטעם המוסד לביטוח לאומי.

לצורך בירור הזכאות, עליו לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו, יחד עם כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

בעבור מרביתם המוחלט של הישראלים, מקום העבודה הפך כבר מזמן ליותר מאמצעי השתכרות בלבד, אלא גם כאמצעי להשגת יוקרה, מעמד חברתי, שייכות, והגשמת שאיפות להעלאת רמת החיים.

מדינת ישראל, גם ביחס לשאר המדינות המפותחות ברחבי העולם, בולטת במספר הגבוה יחסית של שעות עבודה ממוצעות בחודש. הביטחון שהעבודה מספקת לנו עשוי לסייע גם במקרה של פגיעה בעבודה, בין אם עקב מחלה או תאונה בעבודה.

חשוב לזכור כי גם במידה ותאונה מתרחשת יש למי לפנות, ובמקרים רבים, הנפגע זכאי לסיוע כספי מטעם המדינה, הנועד לעזור לנפגע עקב הפגיעה ובמידת הצורך לפצותו עקב אובדן כושר עבודה.

תאונת עבודה – אירוע לא צפוי

קשה מאוד למנוע תאונות בכלל, ותאונות עבודה בפרט, למרות אמצעי הזהירות הננקטים בחברות השונות. חשוב לשלול בהקשר זה את התפיסה השגויה, לפיה תאונות עבודה הן עניין רלוונטי רק לאלו העוסקים במקצועות מסוכנים, כדוגמת בנייה או עבודה עם חומרים רעילים.

למעשה, גם במקום העבודה הבטוח ביותר, כדוגמת המשרד השגרתי המוכר, אנו חשופים לשורה ארוכה של סכנות שונות, אשר רובנו לא נותנים עליהן את הדעת. גם אם מדובר במעידה במסדרון, חלילה, הדבר עלול בקלות רבה לגרור נזק רפואי חריף ואף למצב של אובדן כושר עבודה, גם במידה ועושים הכול על מנת להימנע מכך.

מסיבה זו אספנו עבורכם 3 סעיפים שכל נפגע בתאונת עבודה צריך לדעת:

  1. בהתאם לחוק, ועל מנת לממש את זכויותיו הרפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, על הנפגע בתאונת עבודה להתייצב בפני ועדה רפואית, המאבחנת את מצבו הרפואי, ובהתאם למסקנותיה קובעת האם הוא זכאי למימוש זכויות אלו. חשוב לזכור, כי הצטיידות בחוות דעת רפואית פרטנית עשויה במקרים רבים לסייע להציג את המידע הרפואי ולהבהיר לועדה הרפואית את המצב לאשורו, ובכך להקל על מימוש זכויותיו הרפואיות של הפונה.
  1. גם אם בהתאם לחוק, המוסד לביטוח לאומי מופקד על מימוש זכויותיהם הרפואיות של תושבי המדינה שאיתרע מזלם ונפגעו בתאונת עבודה, הרי שפעמים רבות, בשל התנהלות בירוקרטית ומסורבלת, הפונה למוסד לביטוח לאומי לא זוכה לקבל מענה מלא ביחס לזכויותיו, ובפרט לשאלות הנוגעות לזכויותיו מטעם גופים אחרים (כדוגמת פטור ממס הכנסה, העשוי להיות רלוונטי לחלק מהנפגעים בתאונות עבודה). משכך, חשוב שלא להסתמך על המידע מטעם המוסד לביטוח לאומי בלבד, ולפנות במקביל לגורם מקצועי נוסף.
  1. מימוש זכויות רפואיות לנפגעי תאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי הינה במרבית המקרים מלאכה מייגעת, הנמשכת זמן רב, ולא תמיד מסתיימת בהצלחה, גם במקרים המוצדקים ביותר. עם זאת, ניהול ההליך בסיוע מטעם גופים מסייעים המתמחים באופן מקצועי בזכויות רפואיות מגדיל דרמטית את סיכויי ההצלחה, ומפחית גם את משך ההליך, ואת פרק הזמן שבין הגשת הבקשה הראשונית ובין קבלת הסיוע הכספי, לו נפגעי עבודה זכאים מתוקף חוק.

אולי יעניין אותך גם:

טופס 250 – הטופס שכל נפגע עבודה חייב להכיר

האם ביטוח לאומי משלם לאזרחים על אובדן כושר עבודה?

כדי לא להישאר לבד בוועדת החלטות לגבי הזוכיות הרפואיות פונים לעו"ד הראל יטיב!
השאירו פרטים וקבלו הצאת מחיר שלא תוכלו לסרב

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

אז מה היה לנו בכתבה:

072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!